O firmě

Vítejte na stránkách firmy M Plast, spol. s r.o.

Jsme soukromá česká firma, která se specializuje na dodávky materiálů zejména pro výstavbu liniových staveb jako jsou vodovody, kanalizace, plynovody, drenážní i vsakovací systémy, produktovody, zakládací jámy, protipovodňové stavby a související díla. Také zajišťujeme servis pro naše zákazníky související se subdodávkami, pronájmy, informačními technologiemi, měřením, přenosy a komplexností dodávek na klíč.

Historie

Společnost M Plast spol.s r.o. vznikla koncem roku 1994 - opíráme se tak o dvacetiletou historii existence naší firmy. V devadesátých letech jsme se specializovali zejména na plynofikace obcí a měst. Na přelomu milénia jsme dodávali materiály na průmyslové zóny a dálnice.

Současnost

V současnosti se snažíme zásobovat naše vesměs dlouholeté partnery co nejkompletnějším sortimentem materiálů a služeb tak, abychom i v dnešní době velké konkurence uspěli co nejlépe. Velmi si vážíme všech našich obchodních partnerů a snažíme se dělat vše pro to, abychom zcela naplnili jejich potřeby. Díky naší flexibilitě jsme velmi dobře přizpůsobiví na individuální potřeby a tato orientace na zákazníka je i našim hlavním krédem.

Budoucnost

Stabilita, profesionalita, flexibilita - to jsou tři základní charakteristiky, díky kterým je možné v dnešní době uspět. Naším cílem je přizpůsobení se požadavkům našich zákazníků a rozvíjení sortimentu námi nabízeného zboží, servisu a služeb dle potřeb trhu. Širokým rozsahem záběru jsme schopni překonat i výkyvy trhu v jednotlivých oblastech a zajistit tak našim odběratelům patřičnou dodavatelskou stabilitu.

 

slider

slider slider slider slider

 

 

 

O firmě