Sklolaminátové systémy

 

Trubní systémy z odstředivě litého sklolaminátu jsou vhodné pro výstavbu kanalizací, vodovodních, zavlažovacích a odvodňovacích systémů. V nabídce se nachází jak potrubí tak i tvarovky. Využívají se hlavně pro projekty, kde je vyžadována velká nominální velikost (až DN 2900).

 

Typy

- trouby
- tvarovky
- spojky
- šachty

 

Použití

- dodávky pitné vody
- vedení termálních vod
- kanalizace
- odvodňování
- potrubí pro chemikálie

 

Výhody

- odolnost vůči splaškovým vodám
- chemická odolnost
- široká škála průměrů
- tlaková a pevnostní odolnost
- nepodléhá korozi
- nízká hmotnost
- odolnost vůči požárům
- hladký povrch potrubí

 

Tvarovky

Sortiment tvarovek zahrnuje následující komponenty:
- kolena v jakémkoliv úhlu
- centrické a excentrické redukce
- přípojky
- T-kusy

 

Parametry

Nominální tuhosti (SN)

630, 1250, 2500, 5000, 10000

 

Nominální tlak (PN)

1, 2.5, 4, 6, 10, 12.5, 16, 20, 32
Trubky označené PN 1 jsou netlakové (gravitační)

 

Nominální velikosti (DN)

150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2900

 

Instalace

Otevřený výkop
Sanace/relining (částečné opravy starých potrubí, vkládáním vložek z potrubí nového)
Mikrotuneláž/protlaky (instalace trub bez použití výkopů pomocí dálkově řízeného protlačování)
Instalace na podpěrách

slider

slider slider slider slider

 

 

 

O firmě