Betonové potrubí a šachty

 

Betonové trouby

 

Použití

Betonové a železobetonové trouby včetně propojovacích kusů jsou určeny k odvádění odpadních vod a jiných neagresivních tekutin o volné hladině nebo přechodně k mírnému tlakovému proudění. trouby o vnitřním průměru DN 600 mm a větším lze osadit výstelkou čedičovou z kyselinovzdorných kameninových segmentů nebo plastovou, která několikanásobně zvyšuje životnost trouby svojí odolností vůči abrazi i chemicky agresívním látkám.

 

Únosnosti ve vrcholovém zatížení

Minimální zkušební únosnost trub ve vrcholovém zatížení Fav kN/m na 30° sedle je pro

- beton = 90 x DN x 0,001
- železobeton = 135 x DN x 0,001

 

Třídy únosnosti

- betonové trouby vyhovují tř. 90 dle EN
- železobetonové trouby vyhovují tř 135 dle EN

 

Základní sortiment

- betonové trouby přímé
- betonové trouby hrdlové a propojovací
- železobetonové trouby hrdlové a propojovací
- podkladky pod trouby

 

Rozměry

DN - jmenovitý průměr
DA - vnější průměr
D1 - průměr hrdla
L - délka
M - hmotnost

betonové trouby přímé

označení DN (mm) DA (mm) L (mm) M(kg)
TBP - Q 15/100 150 206 1000 36
TBP - Q 20/100 200 250 1000 50

 

betonové trouby hrdlové a propojovací

Označení DN (mm) DA (mm) L (mm) D1 (mm) M (kg)
TBH - Q 30/250 300 430 2500 528 470
TBH - Q 30/200 PR 300 430 2000 - 350
TBH - Q 40/250 400 530 2500 630 640
TBH - Q 40/200 PR 400 530 2000 - 445
TBH - Q 50/250 500 650 2500 745 920
TBH - Q 50/200 PR 500 650 2000 - 635
TBH - Q 60/250 600 784 2500 874 1320
TBH - Q 60/200 PR 600 784 2000 - 940
TBH - Q 80/250 RIM 800 1044 2500 - 2400
TBH - Q 80/200 PR RIM 800 1044 2000 - 1660
TBH - Q 80/250 800 1060 2500 1200 2590
TBH - Q 80/200 PR 800 1060 2000 - 1785
TBH - Q 100/250 RIM 1000 1290 2500 - 3620
TBH - Q 100/200 PR RIM 1000 1290 2000 - 2450
TBH - Q 100/250 1000 1320 2500 1455 3985
TBH - Q 100/200 PR 1000 1320 2000 - 2740
TBH - Q 120/250 1200 1580 2500 1760 5075
TBH - Q 120/200 PR 1200 1580 2000 - 3515

 

železobetonové trouby hrdlové a propojovací

Označení DN (mm) DA (mm) L (mm) D1 (mm) M (kg)
TZH - Q 30/250 300 430 2500 528 490
TZH - Q 30/200 PR 300 430 2000 - 365
TZH - Q 40/250 400 530 2500 630 670
TZH - Q 40/200 PR 400 530 2000 - 465
TZH - Q 50/250 500 650 2500 745 960
TZH - Q 50/200 PR 500 650 2000 - 660
TZH - Q 60/250 600 784 2500 874 1375
TZH - Q 60/200 PR 600 784 2000 - 980
TZH - Q 80/250 RIM 800 1044 2500 - 2455
TZH - Q 80/200 PR RIM 800 1044 2000 - 1700
TZH - Q 80/250 800 1060 2500 1200 2495
TZH - Q 80/200 PR 800 1060 2000 - 1845
TZH - Q 100/250 RIM 1000 1290 2500 - 2555
TZH - Q 100/200 PR RIM 1000 1290 2000 - 1780
TZH - Q 100/250 1000 1320 2500 1455 4985
TZH - Q 100/200 PR 1000 1320 2000 - 2820
TZH - Q 120/250 1200 1580 2500 1760 5290
TZH - Q 120/200 PR 1200 1580 2000 - 3665

 

Betonové šachty DN 1000 dle ČSN

 

Použití

Betonové dílce jsou určeny ke zřizování vstupních šachet, studní a drenážních objektů. V případě použití dílců k výstavbě kanalizačních šachet je velikost připojovaného potrubí na šachetní dna omezena DN 600 u betonového potrubí a DN 700 u ostatních materiálů potrubí včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek.

 

Konstrukce

Dílce jsou opatřeny spojovými profily typu pero - polodrážka. Spojování dílců se provádí vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Připojení kanalizačních trub na šachetní dna je standardně provedeno ve tvaru hrdel betonových trub se zabudovanými pryžovými těsněními. Dle požadavku je způsob provedení přípoje trub na šachetní dno řešen s ohledem na materiál potrubí. Betonové dílce šachet se dodávají se zabudovanými stupadly v kroku 250 mm.

 

Stabilita šachet

Největší stavební hloubka šachty bez dalšího průkazu je 10 m.
................................................................................................................

 

Betonové šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

 

Použití

Betonové dílce kanalizačních šachet jsou určeny k výstavbě vodotěsných šachet pro podzemní stoky a kanalizační řady kruhových profilů do DN 600 u betonového potrubí, do DN 700 u ostatních materiálů potrubí a vejčitého profilu 500/750, včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek. Šachty slouží zejména k zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole, ev. i k zavedení zařízení pro čerpání odpadních vod na povrch, dále pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru, pro změnu směru potrubí, pro změnu sklonu a průřezu potrubí.

 

Konstrukce

Spojování dílců se provádí pomocí pryžového těsnění nasazeného na špici dílce, které je stlačeno v prostoru spoje hrdlem následujícího dílce. Tímto je zaručeno trvale vodotěsné a pružné spojení šachetních dílců. Přechodové zkruže a zákrytové desky jsou na zredukovaném výstupu (DN 625) zakončeny polodrážkami, do kterých zapadají pera vyrovnávacích prstenců. Vyrovnávací prstence jsou opatřeny perem na jednom konci a polodrážkou na protilehlém konci. Připojení kanalizačních trub na šachetní dna je standardně provedeno ve tvaru hrdel betonových trub se zabudovanými pryžovými těsněními. Dle požadavku je způsob provedení přípoje trub na šachetní dno řešen s ohledem na materiál potrubí. Betonové dílce šachet se dodávají se zabudovanými stupadly v kroku 250 mm.

 

Stabilita šachet

Největší stavební hloubka šachty bez dalšího průkazu je 10 m.
................................................................................................................

 

Betonové šachty DN 1000 dle DIN 4034.2

 

Použití

Betonové dílce jsou určeny ke zřizování vstupních šachet, studní a drenážních objektů. V případě použití dílců k výstavbě kanalizačních šachet je velikost připojovaného potrubí na šachetní dna omezena DN 600 u betonového potrubí a DN 700 u ostatních materiálů potrubí včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek.

Konstrukce

Dílce jsou opatřeny spojovými profily typu pero - polodrážka. Spojování dílců se provádí vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Připojení kanalizačních trub na šachetní dna je standardně provedeno ve tvaru hrdel betonových trub se zabudovanými pryžovými těsněními. Dle požadavku je způsob provedení přípoje trub na šachetní dno řešen s ohledem na materiál potrubí. Betonové dílce šachet se dodávají se zabudovanými stupadly v kroku 250 mm.

Stabilita šachet

Největší stavební hloubka šachty bez dalšího průkazu je 10 m.
................................................................................................................

 

Dešťové vpustě DN 500

 

Použití

Dešťové vpustě jsou určeny pro odvádění povrchových vod ze zpevněných ploch do stokových sítí. Systém betonových dílců dešťových vpustí je určen k vytváření nových i rekonstrukci stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 500 mm. Sestavená vpusť je samonosná, určená k napojení potrubí DN 150 a 200 mm.

 

Konstrukce

Dílce jsou opatřeny spojovými profily typu pero - polodrážka. Spojování dílců se provádí vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Hrdla odtokových otvorů dílců dešťových vpustí jsou vytvarována pro připojení betonových trub, kameninových trub nebo trub z PVC o DN 150 nebo 200.

 

Stabilita vpustí

Největší stavební hloubka dešťových vpustí je 5 m.

slider

slider slider slider slider

 

 

 

O firmě